โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านสถานีโทรทัศน

  3 ธันวาคม 2555 สถานีโทรทัศน์ ทีวีไดเร็ค รายการ Happy Birthday เวลาแจ้งเกิด
  1 พฤศจิกายน 2555 สถานีโทรทัศน์ ช่อง Play Channel รายการ The Amazing Mod
  11 ตุลาคม 2555 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. รายการมงคลแผ่นดิน
  3 สิงหาคม 2555 สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 ประเทศญี่ปุ่น รายการTop Of The Sight Seeing Places in Thailand
  4 มีนาคม 2555 สถานีโทรทัศน์ BS-TBS ประเทศญี่ปุ่น รายการ World Dream Train
  18 กุมภาพันธ์ 2555 สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. คอลัมน์งามศิลป์ชีวิตงาม
  17 ธันวาคม 2554 สถานีโทรทัศน์ Mango TV รายการ Mango Kids
  26 พฤศจิกายน 2554 สถานีโทรทัศน์ Mango TV รายการ Mango Kids
  22 สิงหาคม 2553 สถานีโทรทัศน์ YimTV รายการ อาทิตย์ลูกทุ่ง
  6 พฤษภาคม 2553 สถานีโทรทัศน์ประเทศสิงคโปร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย
  2 กุมภาพันธ์ 2553 Discovery Greenlight Films สารคดีเกี่ยวกับการรำไทย
  9 เมษายน 2552 สถานีโทรทัศน์ Help Plus Channel รายการ Golden Club
  20 พฤษภาคม 2550 สถานีโทรทัศน์ Help Plus Channel รายการ Help Plus Party
  13 พฤษภาคม 2550 สถานีโทรทัศน์ YimTV รายการ อาทิตย์ลูกทุ่ง
  6 พฤษภาคม 2550 สถานีโทรทัศน์ YimTV รายการ อาทิตย์ลูกทุ่ง
  29 เมษายน 2550 สถานีโทรทัศน์ YimTV รายการ อาทิตย์ลูกทุ่ง
  1 เมษายน 2550 สถานีโทรทัศน์ YimTV รายการ อาทิตย์ลูกทุ่ง
  7 มกราคม 2550 สถานีโทรทัศน์ YimTV รายการ อาทิตย์ลูกทุ่ง
  4 มิถุนายน 2549 สถานีโทรทัศน์ ITV รายการ ก่อนถึงจันทร์
  8 มกราคม 2549 สถานีโทรทัศน์ ASTV รายการ R&Me
  27 พฤศจิกายน 2548 สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ททบ.5 รายการ Family Circle
  26 เมษายน 2548 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. รายการ รู้รักษ์เรื่องไทย