ขอขอบคุณมาดามมด และทีมงานที่ให้เกียรติมาเยี่ยมบ้านรำไทย
มาดามมด เรียนรำไทย ในรายการ The Amazing Mod