ขอขอบคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทีมงาน ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมบ้านรำไทย