www.banramthai.com

รับงานแสดง

รับงานแสดงทั่วไป งานประชุม งานต้อนรับ-เลี้ยงส่ง งานเกษียณอายุ งานแต่งงาน รำแก้บน รำหน้าไฟ 
ติดต่อ ครูพร 08-6068-5523 , 08-4147-6061

รำอวยพร
รำสี่ภาค
ฟ้อนสาวไหม
ฟ้อนเล็บ
ฟ้อนอวยพร
ฟ้อนผาง
ฟ้อนมาลัย
ฟ้อนที
ฟ้อนเทียน
อวยพรอ่อนหวาน
ระบำศรีวิชัย
ระบำศรีชัยสิงห์
แพรวากาฬสินธุ์
เซิ้งกระติบ
เซิ้งตังหวาย
เซิ้งโปงลาง
เซิ้งม่วนซี่น
เซิ้งกะโป๋
มโนราห์เล่นน้ำ
ระบำเทพบันเทิง
ระบำกฤดาภินิหาร
รำกลองยาว
กลองยาวสี่ภาค
ลาวกระทบไม้
ฉุยฉายพราหมณ์
ฉุยฉายเบญกาย
ฉุยฉายวันทอง
มโนราห์บูชายัญ
กินรีร่อนออกมโนราห์
พลายชุมพล
รำเถิดเทิง
ระบำกินรีร่อน
โบราณคดีเมดเลย์
ระบำทวารวดี
ระบำศรีวิชัย
ระบำลพบุรี
ระบำเชียงแสน
ระบำสุโขทัย
ระบำศรีชัยสิงห์
ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง
ระบำวิชนี
ระบำตารีกีปัส
ไทยโมเดิร์นแด๊นซ์
ระบำฮาวาย
รำงานไหว้ครู
ละครนอกก
วงโปงลาง
กระตั้วแทงเสือ
กลองสะบัดชัย
กลองฉลองชัย
มวยไทย-นาฏมวยไทย
กระบี่กระบอง
ซัดชาตรี
ระบำชาวนา
โขน-ยกรบ
โขน-จับนาง
โขนเด็ก-จับนาง
เมขลารามสูร
ธิดาฟ้าหยาด
ระบำอาเซียน
ชมวีดีโอ

 กลับเข้าสู่หน้าหลัก www.banramthai.com