www.banramthai.com

การแสดงของเด็ก

รับงานแสดงทั่วไป งานประชุม งานต้อนรับ-เลี้ยงส่ง งานเกษียณอายุ งานแต่งงาน รำแก้บน รำหน้าไฟ 
ติดต่อ ครูพร 08-6068-5523 , 08-4147-6061

รำกลองยาว


ฟ้อนสาวไหมเซิ้งโปงลาง
แพรวากาฬสินธุ์

ระบำศรีวิชัย

ระบำไกรลาศสำเริง

แคนลำโขง


โขนเด็ก

โขน หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา

ชมวีดีโอ

โขนรามเกียรต์ ตอน ยกรบ

ตอน สุครีพถอนต้นรัง

ศิลปะการต่อสู้ - มวยไทย กระบี่กระบอง

กลับเข้าสู่หน้าแรก www.banramthai.com