กิจกรรมอื่นๆ
      กิจกรรมอื่นๆของบ้านรำไทย
  20 สิงหาคม 2553 บรรยายและสาธิตนาฏศิลป์ไทย ให้แก่นายทหารจากต่างประเทศ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
  27 กันยายน 2552  แสดงในรายการเพลงเงินล้าน  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
  20 สิงหาคม 2552  บรรยายและสาธิตนาฏศิลป์ไทย ให้แก่นายทหารจากต่างประเทศ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
  7 กันยายน 2550  บรรยายและสาธิตนาฏศิลป์ไทย ให้แก่นายทหารจากต่างประเทศ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
  14 กันยายน 2549  บรรยายและสาธิตนาฏศิลป์ไทย ให้แก่นายทหารจากต่างประเทศ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
  28 พฤษภาคม  2549  บันทึกเทปรายการ "ก่อนถึงจันทร์" จากสถานีโทรทัศน์ ITV
  13 กุมภาพันธ์ 2549  สอนรำไทยฟรี ครั้งที่ 3 ให้แก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป
  8 มกราคม  2549  บันทึกเทปจาก สถานีโทรทัศน์ผู้จัดการ
  12 กันยายน และ 10 ตุลาคม 2548  สอนรำไทยฟรี ครั้งที่ 2 ให้แก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป
  27 พฤศจิกายน 2548  บันทึกเทปรายการ "Family Circle" จาก สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5
  8 กันยายน 2548  บรรยายและสาธิตนาฏศิลป์ไทย ให้แก่นายทหารจากต่างประเทศ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
  26 เมษายน 2548  เข้าร่วมรายการ รู้รักษ์เรื่องไทย ทางทีวีช่อง 9 (ถ่ายทอดวันที่ 1 พฤษภาคม 2548)
  22 กุมภาพันธ์  2548  บรรยายและสาธิตการรำวง ให้แก่หัวหน้าผู้พิพากษา ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
  13 พฤศจิกายน 2547  ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดรำ "นักประดิษฐ์อาศิรวาท"
ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย
  23 ตุลาคม 2547  ร่วมงานวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า
  3 ตุลาคม 2547  ร่วมงานตานก๋วยสลากชาวเหนือ ณ วัดเบญจมบพิตร
  6 กันยายน 2547  บรรยายและสาธิตนาฏศิลป์ไทย ณ.โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
  11 มีนาคม 2547  เปิดสอนรำไทยฟรี ครั้งที่ 1 ให้แก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป