กิจกรรมเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย

อบรมและสาธิตการรำวง ให้แก่หัวหน้าผู้พิพาษา
ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Next ->