การเตรียมพร้อมก่อนฝึกรำไทย

ท่าดัดมือ ดัดแขน
-  เพื่อให้ได้นิ้ว มือ และแขนอ่อน โคังสวยงามในขณะร่ายรำ

   นั่งหลังตรง ชันเข่าขวา วางข้อศอกของแขนขวาบนหัวเข่า ให้ข้อศอกเลยหัวเข่าออกไปเล็กน้อย ใช้มือซ้าย รวบนิ้วทั้ง 4 ของมือขวา ให้ชิดกัน ดึงเข้าหาตัว ดัดข้อมือ แล้วกดท่อนแขนลงไป
   สลับข้าง นั่งชันเข่าซ้ายเพื่อดัดมือ ดัดแขนข้างซ้ายในลักษณะเดียวกัน

 

   นั่งหลังตรง ชันเข่าขึ้นทั้งสองข้าง ประสานมือทั้งสองข้าง แล้วพลิกหลังมือเข้าหากัน วางท่อนแขนทั้งสองให้อยู่ระหว่างเข่า บีบเข่าเข้าหากัน  
ท่านี้ต้องค่อยๆดัด ถ้ารู้สึกเจ็บก็หยุดทำ อย่าฝืน เพราะกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นอาจฉีกขาดได้