กลับเข้าสู่หน้าแรก
 รับงานแสดง

www.banramthai.com

ตารางเรียน

รำไทย
เวลา
ผู้เรียน
หลักสูตรต่อเนื่อง เรียนกลุ่ม - ทุกวันอาทิตย
9.45 น.-11.00 น.
อายุ 13 ปีขึ้นไป ถึงผู้ใหญ่
11.00 น.-12.15 น.
อายุ 4-7 ปี
13.00 น.-14.15 น.
อายุ 8-12 ปี 
14.15 น.-15.30 น.
อายุ 13 ปีขึ้นไป ถึงผู้ใหญ่
   
โขน
เวลา
ผู้เรียน
หลักสูตรต่อเนื่อง เรียนกลุ่ม - ทุกวันอาทิตย์
10.00 น.-11.30 น.
  อายุ 4 ปีขึ้นไป ถึงผู้ใหญ่ 
ตีกลองสะบัดชัย
เวลา
ผู้เรียน
หลักสูตรต่อเนื่อง เรียนกลุ่ม - ทุกวันอาทิตย์

12.00 น.-13.30 น.
อายุ 7 ปีขึ้นไป ถึงผู้ใหญ่ 

- เรียนเป็นกลุ่ม เด็กอายุตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไปถึงเด็กโต ฝึกเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเสริมสร้างบุคคลิก ทักษะ ทำให้มีสมาธิดีขึ้น
มีความสามารถพิเศษ กล้าแสดงออก นำไปใช้ประกอบในการสอบคัดเลือกหรือประกวด และแสดงในงานต่างๆ

- เรียนเป็นกลุ่ม ผู้ใหญ่ที่ชอบรำไทย เป็นการออกกำลังกาย เสริมสร้างบุคคลิก เรียนตั้งแต่เพลงง่ายจนสามารถรำออกงานได้ นำไปใช้ประกอบการงานได้

- เรียนเดี่ยวเฉพาะกิจ สำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ต้องการรำคนเดียว ใช้ในการสอบคัดเลือก ประกวด รำออกงานต่างๆ หรือไปต่างประเทศ

*** นักเรียนทุกคนจะได้แสดงผลงานนอกสถานที่ในงานและโอกาสต่างๆ และได้รับใบเกียรติบัตร

สถานที่เรียน

บ้านรำไทย  40 ซอยช่างอากาศอุทิศ 5 (ซอยข้าง LOTUS Express  ตรงเข้าซอยไปเกือบสุดซอย มีทางแยกหน้าหมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ ให้เลี้ยวซ้าย)
ถนนช่างอากาศอุทิศ  เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ 10210
     แผนที่บ้านรำไทย

ติดต่อ ครูพร นัดวัน-เวลาล่วงหน้า
โทร     : 08-6068-5523 , 08-4147-6061  
อีเมล  :
banramthai@hotmail.com , banramthai@gmail.com
เฟสบุ๊ค : ครูพร บ้านรำไทย
ไลน์ : banramthai