www.banramthai.com

รับงานแสดง

รับงานแสดงทั่วไป งานประชุม งานต้อนรับ-เลี้ยงส่ง งานเกษียณอายุ งานแต่งงาน รำแก้บน รำหน้าไฟ 
ติดต่อ ครูพร 08-6068-5523

งานเทศกาลข้าวไทย
 
 ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร   วันที่ 19 ธันวาคม 2560

กลับเข้าสู่หน้าแรก www.banramthai.com