www.banramthai.com

รับงานแสดง

รับงานแสดงทั่วไป งานประชุม งานต้อนรับ-เลี้ยงส่ง งานเกษียณอายุ งานแต่งงาน รำแก้บน รำหน้าไฟ 
ติดต่อ ครูพร 08-6068-5523 , 08-4147-6061

รำถวายมือ  โขนรามเกียรติ์  ระบำเทพบันเทิง ระบำลพบุรี   วันที่ 5 พฤษภาคม 2558


กลับเข้าสู่หน้าแรก www.banramthai.com