ขอขอบคุณทีมงานโทรทัศน์ BS-TBS ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางเข้ามาถ่ายทำสารคดีท่องเที่ยว ชื่อรายการ World Dream Train ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมบ้านรำไทย บันทึกการเรียนการสอน และการแสดงของนักเรียน เป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในประเทศญี่ปุ่น