www.banramthai.com

รับงานแสดง

รับงานแสดงทั่วไป งานประชุม งานต้อนรับ-เลี้ยงส่ง งานเกษียณอายุ งานแต่งงาน รำแก้บน รำหน้าไฟ 
ติดต่อ ครูพร 08-6068-5523 , 08-4147-6061


งานสานสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน
โดยนักเรียนจากบ้านรำไทย ดอนเมือง กับนักเรียนจีนมณฑลต่างๆจากประเทศจีน
ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

กลับเข้าสู่หน้าแรก www.banramthai.com