รำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
       สรวมชีพบังคมบรมราช ทรงโปรดราชปกเกล้าเกศี
  เฉลิมพระชนม์พรรษาองค์ราชินี คนแซร่ซ้องสดุดีถวายพระพร
  ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์ ยุรยาตรเยี่ยมไปให้การสอน
  ศิลปาชีพช่วยชีวิตราษฎร ทรงอาทรทรงเอื้อเผื่อแผ่ไป
  ขอเดชะพระสยามเทวาธิราช จงประสาทพรพิพัฒน์นิรัตติสัย
  จงคุ้มเดชพระแม่เจ้าของชาวไทย พระพรชัยทรงพระเจริญเทอญ