รำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สรวมชีพบังคมบรมบาท มงกุฎราชอัญชฤทธิ์อดิศร
เฉลิมพระชนม์พรรษาพระภูธร ราษฎรแซร่ซ้องสาธุการ
ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์ พระประพาสเยี่ยมทุกข์สุขทุกสถาน
เชิญวิศวโยธาชลประทาน พระภูบาลสานสืบให้ไทยอยู่ดี
ขอเดชะพระสยามเทวาธิราช จงประสาทพระพรชัยวิไลศรี
จงคุ้มต่อพระพ่อไท้ไทยบุรี สดุดีทรงพระเจริญเทอญ