รำสีนวลวรเชษฐ์

        สีนวลเป็นชื่อของเพลงหน้าพาทย์ ที่ใช้ประกอบการแสดงละคร ประกอบกิริยาไปมา ของสตรีที่มารยาทชดช้อย  ต่อมามีผู้ประดิษฐ์ทำนองร้องประกอบการรำ ทำให้ความหมายของเพลงเด่นชัด ภายหลังการรำเพลงสีนวลได้แยกออกมาใช้เป็นระบำเบ็ดเตล็ด เพราะมีความงดงามไพเราะทั้งทำนองเพลงและท่ารำ จะแสดงเป็นหมู่หรือแสดงเดี่ยวก็ได้ตามโอกาส

การแต่งกาย     นุ่งจีบหน้านาง ห่มสไบ
ดนตรีประกอบ  ใช้วงปี่พาทย์

               สีนวลชวนชื่นเมื่อยามเช้า รักเจ้าสาวสีนวลหวลคิดถึง
               แม้นไม่แลเห็นเจ้าเฝ้าคำนึง อยากให้ถึงวันที่รำสีนวล
(ทำนองวรเชษฐ์)