ระบำไตรรัตน์

        ระบำไตรรัตน์ หรือรำอวยพรพุทธานุภาพ เป็นการแสดงอยู่ในละครอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง อานุภาพแห่งความรัก ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของ ฯพณฯ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ซึ่งแสดงถึงการกราบไหว้สักการะ พระรัตนตรัย อันได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หากผู้ใดได้แสดงความเคารพบูชา แล้วก็จะก่อให้เกิดความผาสุก และความเป็นสิริมงคล
        รำอวยพรพุทธานุภาพ ใช้แสดงในโอกาสงานมงคลทั่วไป ผู้แสดงอาจเป็นหญิงล้วน หรือชายหญิงก็ได้

  พุทธานุภาพนำผล เกิดสรรพมงคลน้อยใหญ่
  เทวาอารักษ์ทั่วไป ขอให้เป็นสุขสวัสดี
  ธรรมานุภาพนำผล เกิดสรรพมงคลเสริมศรี
  เทพช่วยรักษาปราณี ให้สุขสวัสดีทั่วกัน
  สังฆานุภาพนำผล เกิดสรรพมงคลแม่นมั่น
  เทเวศร์คุ้มครองป้องกัน สุขสวัสดิ์สันต์ทั่วไป