เพลงใหญ่

        เพลงใหญ่ เป็นเพลงสามชั้นที่มีขนาดยาว มีการร้องเอื้อนมากและสลับซับซ้อน หลายชั้น หลายเชิง ยิ่งกว่าเพลงในประเภทสามชั้นใดๆ และการบรรเลงก็ค่อนข้างยาก ยืดยาว ต้องใช้เวลาในการบรรเลงนานมากกว่าจะจบเพลง เนื่องจากผู้ประพันธ์ได้สอดแทรกเทคนิค และวิธีการบรรเลงไว้มากมาย สำหรับใช้ขับร้องและบรรเลง เพื่อเป็นการอวดทางเพลงและฝีมือของผู้บรรเลง  
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับเพลงประเภทนี้ คือ มีทางร้องสั้น แต่ทางรับยาวมาก
        ตัวอย่างเพลงใหญ่ เช่น เพลงทยอยนอก เพลงทยอยใน เพลงเขมรราชบุรี และเพลงแขกลพบุรี     

เพลงแขกลพบุรี (สามชั้น)
บทร้อง เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน
     ลำดวนเอ๋ยจะด่วนไปก่อนแล้วเกดแก้วพิกุลยี่สุ่นสี
จะโรยร้างห่างสิ้นกลิ่นมาลีจำปีเอ๋ยกี่ปีจะมาพบ
ที่มีกลิ่นก็จะคลายหายหอมจะพลอยตรอมเหือดสิ้นกลิ่นตรลบ
ที่มีดอกก็จะวายระคายครบจะเหี่ยวแห้งเซาซบสลบไป