เพลงเกร็ด

        เพลงเกร็ด เป็นเพลงขนาดย่อม นำมาขับร้องและบรรเลงเป็นเพลงๆ ไป อาจเป็นอัตราจังหวะใดจังหวะหนึ่ง ในชุดของเพลงเถา หรือเป็นเพลงใดเพลงหนึ่งจากชุดเพลงตับ หรือเพลงเรื่องก็ได้  เพลงเกร็ดที่ขับร้องและบรรเลงกันอยู่โดยทั่วๆ ไป มักจะมีบทร้องที่มีความหมาย มีคติ มีความซาบซึ้งประทับใจและมีช่วงทำนองที่มีความไพเราะเป็นพิเศษ  
ตัวอย่างเพลงเกร็ด เช่น เพลงแป๊ะ (สามชั้น) เพลงแขกสาหร่าย (สองชั้น) และเพลงเต่าเห่ (สองชั้น)

เพลงแป๊ะ (สามชั้น)
ทำนอง ของเก่า
     คิดไปใจหายไม่วายโศกเหมือนเดือนดับลับโลกไม่แลเห็น
จะแลเหลียวเปลี่ยวเปล่าเศร้าทรวงเย็นไหนจะเว้นโศกาแสนอาดูร
หอมอะไรที่ในสวนหอมดอกลำดวนกระดังงา
หอมกระถินกลิ่นจำปาเมื่อเวลาเย็นเอย
อกเอ๋ยหมายเชยก็แลลับเหมือนเดือนดับลับโลกก็เห็นสูญ
ยิ่งซ้ำโศกโรคร้ายมาเพิ่มพูน โอ้จะสูญสิ้นชื่อเจียวฤาเอย
หอมอะไรที่ในดงหอมดอกประยงค์นางแย้ม
หอมพิกุลยี่สุ่นแซมหอมไม่แรมโรยเอย
  
เพลงแขกสาหร่าย
ทำนอง ของเดิม
บทร้อง ถนอม นาควัชระ
       อันเพลงไทยใช่จะไร้ในคุณค่าหรือด้วยกว่าเขาอื่นนั้นหาไม่
เพลงของเราก็เสนาะเพราะจับใจทั้งยังเป็นสมบัติไทยสืบเนื่องมา
(สร้อย) โอ้เจ้าดอกจำปาของข้าเอย สีสวยกระไรเลย กลิ่นหอมชวนเชยชื่นนาสา
ตามสายพระพายพัดมาหอมกลิ่นจำปา ไม่แพ้บุผผาของใครเลย (เที่ยวกลับ)
        เรามีชาติถ้าขาดวัฒนธรรมสิ่งประจำสำหรับชาติเสียแล้วหนา
ใช่ว่าไทยจะอยู่ได้ในโลกาอย่าลืมคิดพิจารณาดูให้ดี
(สร้อย) อันชาติไทยต้องไม่กลายไปเป็นอื่น ไทยต้องยั่งยืนไทยต้องชมชื่นนิยมไทย
ร่วมชีวิตร่วมจิตใจ ร่วมกันใช้ของไทย อย่าเห็นของใครดีกว่าเอย