เพลงสามชั้น

        เพลงสามชั้น หมายถึง เพลงที่มีจังหวะช้า ต้องใช้เวลาบรรเลงและขับร้องนานกว่าเพลงในอัตราอื่นๆ
ถ้าจะสังเกตเสียงฉิ่ง ช่วงระหว่างเสียงฉิ่งและฉาบห่างกันมาก ทำนองร้องจะมีการร้องเอื้อนยาวๆ
        เพลงสามชั้น ใช้ขับร้องและบรรเลงในโอกาสทั่วไป ตัวอย่างเพลงสามชั้น ได้แก่

เพลงนกขมิ้น
บทร้อง  ของเก่า
     เจ้านกขมิ้นเหลืองอ่อนค่ำลงแล้วเจ้าจะนอนที่รังไหน
นอนไหนก็นอนได้สุมทุมพุ่มไม้ที่เคยนอน
ลมพัดมาอ่อนอ่อนเจ้าก็ร่อนไปตามลมเอย
     ดอกเอ๋ยดอกขจร
นกขมิ้นเหลืองอ่อนค่ำแล้วจะนอนไหนเอย
เพลงกล่อมพระบรรทม
บทร้อง  จากเรื่อง สุริยคุปต์ ของหลวงวิจิตรวาทการ
     นอนเสียเถิดน้องรักจะกล่อมให้เจ้างามจริงหญิงใดหาไม่สม
จะถนอมมิให้น้องต้องแดดลมจะชื่นชมรักน้องไม่จืดจาง
โอ้ละเห่โอ้ละช้าน้องแก้วหลับแล้วหรือพี่จะนอนบ้าง
ลมพัดกลิ่นบุปผามาตามทางขอเชิญน้องหลับสนิทเอย