เพลงสองชั้น

        เพลงสองชั้น หมายถึง เพลงที่มีจังหวะปานกลาง ไม่ช้าหรือเร็วจนเกินไป ส่วนใหญ่เป็นเพลงสั้นๆ ที่ร้องและจำทำนองง่าย มีความยาวกว่าเพลงชั้นเดียวหนึ่งเท่าตัว  หรือสังเกตจากเสียงฉิ่ง ช่วงระหว่างเสียงฉิ่งและฉับห่างกันปานกลาง มีทำนองร้อง การร้องเอื้อนไม่มากไม่น้อย ขึ้นอยู่กับลักษณะของเพลง
        เพลงสองชั้น ใช้ขับร้องและบรรเลงเพื่อเป็นการขับกล่อม และประกอบการแสดงมหรสพต่างๆ ตัวอย่างเพลงสองชั้น ได้แก่

เพลงนางนาค
บทร้อง  มนตรี ตราโมท
     ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่เราเด็กไทยปรีดิ์เปรมเกษมศรี
สิบนิ้วยกวันทาต่างมาลีดวงชีวีต่างธูปเทียนเวียนบูชา
กราบพระละบาปกราบบิดากราบมารดาที่พร่ำสอนป้อนภักษา
กราบคุณครูผู้ประสาทวิทยาเทพเทวาจงพิทักษ์รักษาชนม์
เพลงสร้อยเพลง
บทร้อง  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
     ใครมาเป็นเจ้าเข้าครองคงจะต้องบังคับขับใส
เคี่ยวเข็ญเย็นค่ำกรำไปตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย
เขาจะเห็นแก่หน้าค่าชื่อจะนับถือพงศ์พันธุ์นั้นอย่าหมาย
ไหนจะต้องเหนื่อยยากลำบากกายไหนจะอายทั่วทั้งโลกา