www.banramthai.com

รับงานแสดง

รับงานแสดงทั่วไป งานประชุม งานต้อนรับ-เลี้ยงส่ง งานเกษียณอายุ งานแต่งงาน รำแก้บน รำหน้าไฟ 
ติดต่อ ครูพร 08-6068-5523


รำกลองยาว พนักงานต้อนรับ

งานเลี้ยงกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน
ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ
วันที่ 31 สิงหาคม 2562
กลับเข้าสู่หน้าแรก www.banramthai.com