www.banramthai.com

รับงานแสดง

รับงานแสดงทั่วไป งานประชุม งานต้อนรับ-เลี้ยงส่ง งานเกษียณอายุ งานแต่งงาน รำแก้บน รำหน้าไฟ 
ติดต่อ ครูพร 08-6068-5523

รำไทย - ฟ้อนลำปางหลวง
งานมหกรรมข้าวของจังหวัดภาคเหนือ
ณ ห้างเซียรังสิต วันที่ 26 สิงหาคม 2560

กลับเข้าสู่หน้าแรก www.banramthai.com