www.banramthai.com

รับงานแสดง

รับงานแสดงทั่วไป งานประชุม งานต้อนรับ-เลี้ยงส่ง งานเกษียณอายุ งานแต่งงาน รำแก้บน รำหน้าไฟ 
ติดต่อ ครูพร 08-6068-5523

รำอวยพร - ระบำศรีวิชัย - เซิ้งโปงลาง
งานต้อนรับคณะชาวจีน ณ สวนอาหารนาทอง
วันที่ 20 พฤษภาคม 2561กลับเข้าสู่หน้าแรก www.banramthai.com