www.banramthai.com

รับงานแสดง

รับงานแสดงทั่วไป งานประชุม งานต้อนรับ-เลี้ยงส่ง งานเกษียณอายุ งานแต่งงาน รำแก้บน รำหน้าไฟ 
ติดต่อ ครูพร 08-6068-5523 , 08-4147-6061

ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ณ Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside วันที่ 24 เมษายน 25 59

กลับเข้าสู่หน้าแรก www.banramthai.com