www.banramthai.com

รับงานแสดง

รับงานแสดงทั่วไป งานประชุม งานต้อนรับ-เลี้ยงส่ง งานเกษียณอายุ งานแต่งงาน รำแก้บน รำหน้าไฟ 
ติดต่อ ครูพร 08-6068-5523


                      การแสดงฟ้อนกลองสะบัดชัย มโนราห์เล่นน้ำ  หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา  รำสี่ภาค  ระบำสุโขทัย
ในงานวันลอยกระทง โรงแรมชาเทรียมริเวอร์ไซต์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562กลับเข้าสู่หน้าแรก www.banramthai.com