www.banramthai.com

รับงานแสดง

รับงานแสดงทั่วไป งานประชุม งานต้อนรับ-เลี้ยงส่ง งานเกษียณอายุ งานแต่งงาน รำแก้บน รำหน้าไฟ 
ติดต่อ ครูพร 08-6068-5523 , 08-4147-6061


ต้อนรับนักฟุตบอลทีมลิเวอร์พูล(ช่วงบ่าย)
ในงาน The Kop Live Party    ณ เซ็นทรัลเวิลด์ 13 กรกฎาคม 2558กลับเข้าสู่หน้าแรก www.banramthai.com