ละครเพลง

     เป็นละครของเอกชนที่เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ละครที่มีชื่อเสียงนี้ คือ ละครจันทโรภาส เป็นละครของนายจวงจันทน์ จันทร์คณา (พรานบูรณ์)  สิ่งหนึ่งที่พรานบูรณ์ทำเป็นหลัก คือ ปรับปรุงจากเพลงไทยเดิมที่มีทำนองเอื้อน มาเป็นเพลงไทยสากลที่ไม่มีทำนองเอื้อน นับเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงเพลงไทยเดิมมากทีเดียว

     ผู้แสดง  จะใช้ผู้แสดงที่เป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิง แสดงจริงตามบทบาทในเรื่อง

     การแต่งกาย   แต่งกายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อเรื่อง

     เรื่องที่แสดง  ได้แก่ จันทร์เจ้าขา โจ๊ะโจ้ซัง ฝนสั่งฟ้า คืนหนึ่งยังจำได้

     ดนตรี  นิยมบรรเลงด้วยวงดนตรีสากล

     เพลงร้อง  จะเป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ โดยประยุกต์จากเพลงไทยเดิมมาเป็นเพลงไทยสากลตามจังหวะและทำนอง ที่ผู้ประพันธ์กำหนดขึ้นให้กับผู้แสดงได้ขับร้องในระหว่างแสดง

     สถานที่แสดง  แสดงบนเวที มีการจัดฉากเหมือนละครหลวงวิจิตรวาทการ