บ้านรำไทย ดอนเมือง (www.banramthai.com)

ระบำไกรลาศสำเริง

        ระบำไกรลาศ เป็นการแสดงที่นำมาจากการแสดงละครเรื่อง "มโนห์รา" ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร ที่จัดแสดงแก่ประชาชนเมื่อ พ.ศ. 2498  ผู้คิดบทร้อง และทำนองเพลงคือ อาจารย์มนตรี ตราโมท การแสดงชุดนี้ ให้เห็นถึงการร่วมกันอำนวยพรจากสรรพสิ่งต่างๆ ที่อยู่ยังเขาไกรลาศ

       พวกเราล้วนชาวไกรลาศคีรี   รื่นเริงฤดี เกษมสุขศรีสโมสร
  ขอรำร่ายกรีดกรายฝ่ายฟ้อน ให้สุนทรทัศนาสุขารมณ์
  ร่วมเริงสำราญ ระรื่นชื่นบานในงานฉลอง
  กล่าวคำทำนอง ให้สอดประสานเสียงประสม
  ตามประเพณีในก่อนกาลบุราณนิยม  ขอเชิญชมภิรมย์รื่นสำเริงฤทัย
  ชาวไกรลาศมาดหวังตั้งใจ  อวยพรให้วิโรจน์รุ่งวรานันท์
       แวดล้อมพร้อมหน้า เหล่ากินราและกินรี
  หมู่พญาวาสุกรี อีกครุฑาและคนธรรพ์
  เหล่าเทพธิดาโสภาลาวัณย์   เทพไททุกชั้นอสูรกุมภัณฑ์ วิทยาธร
  ผู้มีคุณธรรมประจำตนเป็นคนดี ซื่อตรงคงที่ไม่ผันแปรเที่ยงแท้แน่นอน
  บากบั่นมั่นจิตมิคิดย่อหย่อน เทพช่วยอวยพรและซ้องสรรเสริญเจริญชัย
  ให้สันต์เกษมสุข ห่างภัยไกลทุกข์นิรันตราย
  ผู้ผยองปองร้ายจงแพ้พ่ายมลายไป สิ่งที่ประสงค์ขอจงเสร็จได้
  เกียรติระบือลือไกล ทรัพย์สินเงินทองเนืองนอง เทอญ 

ชมวีดีโอ

ท่ารำจาก...บ้านรำไทย ดอนเมือง (www.banramthai.com)

 

ท่าออก  มือซ้ายวงข้างสะโพก มือขวาแบหงายแขนตึง

ก้าวเท้าซ้ายเอียงขวา มือขวาวงล่าง

ก้าวเท้าขวา มือขวาแบหงายแขนตึง แล้วเปลี่ยนมาเป็นวงล่าง

 

พวกเรา ก้าวเท้าซ้าย มือขวาชี้ออก มือซ้ายจีบส่งหลัง เอียงซ้าย
ล้วนชาวไกรลาศคีรี ก้าวเท้าขวา เอียงซ้าย มือซ้ายจีบคว่ำ มือขวาแบหงาย มือซ้ายปล่อยจีบเป็นแบหงายสูง มือขวาตั้งวงแขนตึงด้านข้าง เอียงขวา กระดกเท้าซ้าย

มือทั้งสองจีบที่อก เอียงขวา ประเท้าซ้าย

 

รื่นเริงฤดี ถอนเท้าซ้ายลงหลัง เอียงซ้าย มือตั้งวงทั้งสองข้าง ประเท้าขวา
เกษมสุขศรี หันทางขวา ก้าวเท้าขวา เอียงขวา มือทั้งสองจีบที่อก
สโมสร มือซ้ายวงบน มือขวาวงแขนตึงด้านข้าง กระดกเท้าซ้าย เอียงขวา
ขอรำร่าย มือซ้ายวงเหมือนเดิม ก้าวเท้าขวาออกข้าง มือขวาจีบคว่ำแขนตึงด้านข้าง เอียงซ้าย ประเท้าซ้ายแล้วซอยเท้าหันไปด้านซ้าย
กรีดกรายฝ่ายฟ้อน ก้าวเท้าซ้ายออกข้าง มือขวาเปลี่ยนเป็นวง มือซ้ายจีบคว่ำแขนตึงด้านข้าง เอียงขวา ประเท้าขวาแล้วซอยเท้ามาด้านหน้า
ให้สุนทร ถอนเท้าใน ย้ำเท้านอก มือในชี้ที่ปาก มือนอกจีบส่งหลัง เอียงออก
ทัศนาสุขารมณ์

ก้าวเท้าขวา มือทั้งสองจีบคว่ำ

กระดกเท้าซ้าย มือเปลี่ยนเป็นจีบหงายระดับไหล่

ร่วมเริง

 

จับมือในแขนตึง เหลื่อมเท้านอกย่อ หดแขนนอก

สำราญ

 


ระรื่นชื่นบาน
ในงานฉลอง

เหลื่อมเท้าในย่อ ยืดแขนนอกตึง

รำท่านี้สลับซ้ายขวา

กล่าวคำทำนอง ถอนเท้าใน ย้ำเท้านอกเอียงนอก มือในชี้ที่ปาก มือนอกจีบส่งหลัง
ให้สอดประสาน คนขวาหันหลัง ทั้งคู่ถอนเท้าซ้าย มือซ้ายจีบปรกข้าง มือขวาตั้งวง เอียงซ้าย

เสียงประสม

ตามประเพณีในก่อนกาล

บุราณนิยม

ก้าวเท้าขวา มือขวาจีบคล้องแขนคู่ มือซ้ายจีบส่งหลัง เอียงขวา
ย้ำเท้าซ้าย เอียงซ้าย
ก้าวเท้าขวาเอียงขวา มือซ้ายตั้งวงบน

ขอเชิญชม ก้าวเท้าขวาย่อ มือทั้งสองแบหงาย เอียงขวา
ภิรมย์รื่น

ก้าวเท้าขวา มือทั้งสองจีบหงายระดับอก เอียงซ้าย

สำเริงฤทัย มือปล่อยเป็นวงกลาง กระดกเท้าซ้าย
ชาวไกรลาศ ก้าวเท้าซ้าย มือขวาชี้ออก มือซ้ายจีบส่งหลัง เอียงซ้าย
มาดหวัง ก้าวเท้าขวาเอียงซ้าย มือซ้ายตั้งวง มือขวาจีบเข้าหาตัว
ตั้งใจ มือซ้ายจีบอก มือขวาจีบส่งหลัง กระดกเท้าซ้าย เอียงขวา
อวยพรให้ ก้าวเท้าขวาย่อ มือทั้งสองแบหงาย เอียงขวา
วิโรจน์รุ่ง ก้าวเท้าขวา เอียงซ้าย มือซ้ายจีบคว่ำ มือขวาแบหงาย มือซ้ายปล่อยจีบเป็นแบหงายสูง มือขวาตั้งวงแขนตึงด้านข้าง เอียงขวา กระดกเท้าซ้าย
วรานันท์ ก้าวเท้าซ้าย เอียงขวา มือขวาจีบคว่ำ มือซ้ายแบหงาย มือขวาปล่อยจีบเป็นแบหงายสูง มือซ้ายตั้งวงแขนตึงด้านข้าง เอียงซ้าย กระดกเท้าขวา
แวดล้อม มือซ้ายวงข้างสะโพก มือขวาแบหงายแขนตึง

พร้อมหน้า

 

เหล่ากินราและกินรี

ก้าวเท้าซ้ายเอียงขวา มือขวาวงล่าง

 

ย้ำเท้าขวา มือซ้ายวงข้างสะโพก มือขวาแบหงายแขนตึง เอียงซ้าย รำท่านี้สลับไปมา

 

มือทั้งสองจีบหงายระดับไหล่ กระทุ้งเท้าหลัง 3 จังหวะ

หมู่พญา

มือซ้ายวงข้างสะโพก มือขวาแบหงายแขนตึง

วาสุกรี

 

อีกครุฑา และคนธรรพ์

ก้าวเท้าซ้ายเอียงขวา มือขวาวงล่าง

 

ย้ำเท้าขวา มือซ้ายวงข้างสะโพก มือขวาแบหงายแขนตึง เอียงซ้าย รำท่านี้สลับไปมา

เหล่าเทพ ก้าวเท้าขวาเอียงซ้าย มือซ้ายตั้งวง มือขวาจีบเข้าหาตัว
ธิดา มือซ้ายจีบอก มือขวาจีบส่งหลัง กระดกเท้าซ้าย เอียงขวา
โสภาลาวัณย์ ก้าวเท้าซ้าย เอียงขวา มือขวาจีบคว่ำ มือซ้ายแบหงาย มือขวาปล่อยจีบเป็นแบหงายสูง มือซ้ายตั้งวงแขนตึงด้านข้าง เอียงซ้าย กระดกเท้าขวา
เทพไททุกชั้น ก้าวเท้าซ้าย มือซ้ายจีบส่งหลัง มือขวาแบตั้งมือ เอียงซ้าย
อสูรกุมภัณฑ์ ก้าวเท้าขวา มือซ้ายชี้ มือขวาจีบส่งหลัง เอียงขวา
วิทยาธร ก้าวเท้าซ้าย มือขวาชี้ มือซ้ายจีบส่งหลัง เอียงซ้าย

มือทั้งสองวงกลาง กระทุ้งเท้าหลัง 3 จังหวะ

ย้ำเท้าหลัง ถัดเท้าหน้าสลับกัน พร้อมกับหดแขนสลับกันตามจังหวะ

ย่อเอียงขวา มือทั้งสองจีบหงายระดับไหล่ กระทุ้งเท้าหลัง 3 จังหวะ
ผู้มีคุณธรรม ก้าวเท้าซ้าย มือซ้ายจีบส่งหลัง มือขวาแบตั้งมือ เอียงซ้าย
ประจำตนเป็นคนดี

ก้าวเท้าขวา มือซ้ายแบหงาย มือขวาจึบคว่ำ แล้วเปลี่ยนมือซ้ายวงหน้า มือขวาแบหงายสูง กระดกเท้าซ้ายเอียงขวา

วางเท้าหลังกระทุ้ง 3 จังหวะ

ซื่อตรงคงที่ มือในจีบอก มือนอกจีบส่งหลัง วิ่งสวนกัน คนซ้ายวิ่งผ่านหน้าคนขวา

 

ไม่ผันแปร
เที่ยงแท้แน่นอน

 

วิ่งสวนกลับที่เดิมโดยคนขวาวิ่งผ่านหน้าคนซ้าย ก้าวเท้าใน มือในจีบส่งหลัง มือนอกตั้งวง เอียงนอก
บากบั่นมั่นจิต หันทางซ้าย มือซ้ายจีบอก มือขวาแตะที่หน้าขา
มิคิดย่อหย่อน ถอยเท้าขวา หันไปทางขวา มือขวาจีบอก มือซ้ายวงแขนตึงส่ายเล็กน้อย
เทพช่วยอวยพร ก้าวเท้าขวาย่อ มือทั้งสองแบหงาย เอียงขวา

และซ้องสรรเสริญ

เจริญชัย

เอียงซ้าย มือซ้ายจีบคว่ำ มือขวาแบหงาย มือซ้ายปล่อยจีบเป็นแบหงายสูง มือขวาจีบคว่ำแขนตึงด้านข้าง เอียงขวา กระดกเท้าซ้าย
วางเท้าหลัง กระทุ้งเท้าหลัง 3 จังหวะ มือขวาปล่อยเป็นวงแขนตึง ย้ำเท้าหลัง ถัดเท้าหน้าตามจังหวะ
ให้สันต์ เอียงขวาประเท้าซ้าย มือจีบหงายระดับอก
เกษมสุข ถอนเท้าซ้าย มือวงกลาง ประเท้าขวา เอียงขวา
ห่างภัยไกลทุกข์ ประเท้าใน มือจีบระดับอก วิ่งสวนกัน
นิรันตราย ก้าวเท้าใน มือวงกลาง เอียงนอก กระทุ้งเท้าหลัง 3 จังหวะ
ผู้ผยองปองร้าย ก้าวเท้านอก มือในชี้กวาดออกข้าง มือนอกจีบส่งหลัง เอียงนอก
จงแพ้พ่ายมลายไป วิ่งกลับที่เดิม มือนอกตั้งวง มือในจีบส่งหลังเอียงนอก
สิ่งที่ประสงค์ ก้าวเท้าซ้าย มือซ้ายจีบส่งหลัง มือขวาแบตั้งมือ เอียงซ้าย
ขอจงเสร็จได้ ก้าวเท้าขวาย่อ มือทั้งสองแบหงาย เอียงขวา
เกียรติระบือลือไกล ก้าวเท้าขวา เอียงซ้าย มือซ้ายจีบคว่ำ มือขวาแบหงาย มือซ้ายปล่อยจีบเป็นแบหงายสูง มือขวาตั้งวงแขนตึงด้านข้าง เอียงขวา กระดกเท้าซ้าย
ทรัพย์สินเงินทอง ก้าวเท้าขวาย่อตัว เอียงขวา มือวงล่าง
เนืองนองเทอญ  มือจีบคว่ำแล้วปล่อยเป็นวงบัวบาน พร้อมกับวิ่งไปทางขวารอบตัวเอง
ก้าวเท้าขวา มือซ้ายแบหงายสูง มือขวาวงแขนตึงด้านข้าง กระทุ้งเท้าหลัง 3 จังหวะ
มือขวาจีบส่งหลัง มือซ้ายจีบแล้วปล่อยเป็นวง พร้อมกับถัดเท้าหน้าตามจังหวะ
ท่าจบ ก้าวเท้านอก มือในแบหงายสูง มือนอกวงแขนตึงด้านข้าง ย่อตัว เอียงนอก