www.banramthai.com

รับงานแสดง

รับงานแสดงทั่วไป งานประชุม งานต้อนรับ-เลี้ยงส่ง งานเกษียณอายุ งานแต่งงาน รำแก้บน รำหน้าไฟ 
ติดต่อ ครูพร 08-6068-5523

กลองสะบัดชัย - รำสี่ภาค - เซิ้งโปงลาง - พนักงานต้อนรับ
งานต้อนรับคณะชาวจีน ณ อิมแพค เมืองทองธานี
วันที่ 20 พฤษภาคม 2561

กลับเข้าสู่หน้าแรก www.banramthai.com