ฟ้อนมาลัย

        ฟ้อนมาลัย หรือ ลาวดวงดอกไม้ เป็นการแสดงที่นำมาจากการแสดงละครพันทาง เรื่องพระยาผานอง ซึ่งกรมศิลปากรปรับปรุงขึ้น แสดง ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๑  โดย อาจารย์มนตรี ตราโมท เป็นผู้แต่งทำนองเพลงและบทร้อง ท่านผู้หญิงหม่อม แผ้ว สนิทวงศ์เสนีย์ ประดิษฐ์ท่ารำ         
ฟ้อนชุดนี้ออกเป็นเพลงซุ้ม ซึ่งเป็นเพลงลาวชั้นเดียว ปัจจุบันใช้แสดงในโอกาสงานมงคล หรืองานเบ็ดเตล็ดทั่วไป

       ชมดอกไม้เบ่งบานสลอน ฝูงภมรวะว่อนใฝ่หา
  ดอกพิกุลยี่สุ่นจำปา ลมพัดพารำเพยขจร
  เกดกระถินส่งกลิ่นหอมฟุ้ง กำจายจรุงระรื่นเกสร
  จันทน์กะพ้อช่างล่อภมร ให้หลงเริงร่อนบินว่อนตอม
  โอ้ดอกไม้ก็ได้ใช้กลิ่น อวดประทินที่แสนสุดหอม
  เร้าฤทัยเราให้ใฝ่ดอม ช่างน่าถนอมจริงหนอ
  พวกดอกไม้ก็ไม่งามเท่า พักตร์แม่เจ้าแม่ท้าวค้าปิน
  สำรวยเลิศช่างเฉิดโฉมฉิน บ่มีมลทินทั่วสรรพางค์
  กลิ่นดอกไม้ก็ไม่ระรื่น หอมชุ่มชื่นเท่าคุณพระนาง
  ข้าเจ้าภักดีบ่มีจืดจาง จนชีวิตวางวายเนอ