ชุดยืนเครื่อง

 

เครื่องแต่งกายของตัวพระ

(แขนขวา - แสดงเสื้อแขนสั้นไม่มีอินทรธนู  แขนซ้าย - แสดงเสื้อแขนยาวมีอินทรธนู)

1. กำไลเท้า  2. สนับเพลา  3. ผ้านุ่ง ในวรรณคดี เรียกว่า ภูษา หรือพระภูษา  4. ห้อยข้าง หรือเจียระบาด หรือชายแครง
5. เสื้อ ในวรรณคดีเรียกว่า ฉลององค์  6. รัดสะเอว หรือรัดองค์  7. ห้อยหน้า หรือชายไหว  8. สุวรรณกระถอบ
9. เข็มขัด หรือปั้นเหน่ง  10. กรองคอ หรือ นวมคอ ในวรรณคดีเรียกว่า กรองศอ  11. ตาบหน้า หรือ ตาบทับ ในวรรณคดีเรียกว่า ทับทรวง  12. อินทรธนู  13. พาหุรัด  14.สังวาล  15. ตาบทิศ  16. ชฎา  17. ดอกไม้เพชร(ซ้าย)
18. จอนหู ในวรรณคดีเรียกว่า กรรเจียก หรือกรรเจียกจร  19.ดอกไม้ทัด(ขวา)  20. อุบะ หรือพวงดอกไม้(ขวา)
21. ธำมรงค์  22. แหวนรอบ  23.ปะวะหล่ำ  24. กำไลแผง ในวรรณคดีเรียกว่า ทองกร

เครื่องแต่งกายนาง Next ->