www.banramthai.com

สอนรำไทยผู้บริหารชาวต่างชาติ Coca-Cola Southeast Asia Services Co.,Ltd.จากทั่วโลก  
ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี    7 พฤษภาคม 2556


กลับเข้าสู่หน้าแรก www.banramthai.com