"สอนรำไทยฟรี" ในวันหยุดนักขัตฤกษ์

     นอกจากเปิดสอนหลักสูตรปกติแล้ว บ้านรำไทยยังสอนรำไทย ฟรี สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจไม่จำกัดเพศและอายุ  โดยจะเปิดสอนรำไทยฟรี
ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้แก่ วันสำคัญทางศาสนา วันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันหยุดอื่นๆ และในช่วงปิดเทอม เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและผู้ใหญ่ไม่จำกัดอายุ มีโอกาสได้ฝึกหัดรำไทย
เป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป  
วัน เวลาที่เปิดสอนฟรี จะประกาศในเว็บไซต์ www.banramthai.com

 

สอนรำไทยฟรี วัน ศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566

  วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

บ้านรำไทย ดอนเมือง จะเปิดสอนรำไทยฟรี ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ให้แก่บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทางด้านรำไทย ได้มาเรียนรำไทยฟรี เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

เวลา 9.00-11.00 น. (รุ่นโต) เพลง ระบำกฤดาภินิหาร 

เวลา 11.00-12.00 น. (รุ่นเล็ก-รุ่นโต) เพลง รำวงมาตรฐาน 

สมัครโดย ส่งข้อความถึงครูพร ระบุชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ เบอร์โทร  

ติดต่อครูพร  
Line id :  banramthai
Facebook : ครูพร บ้านรำไทย
Email : banramthai@hotmail.com

 

 

 

 

การแต่งกาย นุ่งโจงแดง หรือสีอื่นที่มีอยู่แล้ว 

สถานที่ : บ้านรำไทย ดอนเมือง 40 ซอยช่างอากาศอุทิศ 5 เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

https://maps.app.goo.gl/J8dsyojEt5wHqpSMA 

*** ไม่มีค่าใชัจ่ายใดๆทั้งสิ้น ***  

 

 

 

 

 สถานที่เรียน 

บ้านรำไทย 40 ซอยช่างอากาศอุทิศ 5 (ซอยข้าง LOTUS Express เยื้องกับ Seven Eleven... ตรงเข้าไปซอย ถึงป้ายอุทิศ 5 แยก 6 ให้เลี้ยวซ้าย) 

ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

 

 

 

 

    

 


  

 

 

*************************************************************************

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 14 กรกฏาคม 2557

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 13 พฤษภาคม 2557

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 7 เมษายน 2557

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 24 พฤษภาคม 2556

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 5 ธันวาคม 2555

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 23 ตุลาคม 2555

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 7 มีนาคม 2555

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 1 มีนาคม 2553

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 5 ตุลาคม 2552

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 16 มีนาคม 2552

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 13 สิงหาคม 2550

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 10 กรกฎาคม 2549

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 10 ตุลาคม 2548

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 11 มีนาคม 2547