"สอนรำไทยฟรี" ในวันหยุดนักขัตฤกษ์

     นอกจากเปิดสอนหลักสูตรปกติแล้ว บ้านรำไทยยังสอนรำไทย ฟรี สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจไม่จำกัดเพศและอายุ  โดยจะเปิดสอนรำไทยฟรี
ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้แก่ วันสำคัญทางศาสนา วันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันหยุดอื่นๆ และในช่วงปิดเทอม เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและผู้ใหญ่ไม่จำกัดอายุ มีโอกาสได้ฝึกหัดรำไทย
เป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป  
วัน เวลาที่เปิดสอนฟรี จะประกาศในเว็บไซต์ www.banramthai.com

สอนรำไทยฟรี วันที่ 13 ตุลาคม 2565

สอนรำไทยฟรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รอบรุ่นโต-ผู้ใหญ่ เรียนเวลา : 9.30 น.-12.00 น. เพลง : ระบำไกรลาศสำเริง

รอบเด็ก เรียนเวลา : 13.00 น.-14.00 น. เพลง : แคนลำโขง

สถานที่ : บ้านรำไทย ดอนเมือง 40 ซอยช่างอากาศอุทิศ 5 ถนนช่างอากาศอุทิศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

การแต่งกาย : นุ่งโจงแดง   ***ไมมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ***

สมัครโดย : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม แล้วส่งถึงครูพรที่ข้อความในเฟสบุค "ครูพร บ้านรำไทย" หรือในไลน์ส่วนตัว "banramthai" ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565


สถานที่เรียน

บ้านรำไทย  40 ซอยช่างอากาศอุทิศ 5 (ซอยข้าง LOTUS Express เยื้องกับ Seven Eleven...  ตรงเข้าไปซอย ถึงป้ายอุทิศ 5 แยก 6 ให้เลี้ยวซ้าย)
ถนนช่างอากาศอุทิศ  แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ 10210
     แผนที่บ้านรำไทย      https://maps.app.goo.gl/kcYdgQaYMw4fcwnk6

 

*************************************************************************

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 14 กรกฏาคม 2557

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 13 พฤษภาคม 2557

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 7 เมษายน 2557

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 24 พฤษภาคม 2556

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 5 ธันวาคม 2555

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 23 ตุลาคม 2555

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 7 มีนาคม 2555

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 1 มีนาคม 2553

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 5 ตุลาคม 2552

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 16 มีนาคม 2552

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 13 สิงหาคม 2550

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 10 กรกฎาคม 2549

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 10 ตุลาคม 2548

ภาพสอนรำไทยฟรี วันที่ 11 มีนาคม 2547