"สอนรำไทยฟรี" ในวันหยุดนักขัตฤกษ

     นอกจากเปิดสอนหลักสูตรปกติแล้ว บ้านรำไทยยังสอนรำไทย ฟรสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจไม่จำกัดเพศและอายุ
โดยจะเปิดสอนรำไทยฟรี ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้แก่ วันสำคัญทางศาสนา วันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันหยุดอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและผู้ใหญ่ไม่จำกัดอายุ มีโอกาสได้ฝึกหัดรำไทย เป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป
ผู้ที่สนใจในศิลปะการรำไทย สามารถเรียนรำไทยฟรีได้ที่บ้านรำไทย ดอนเมือง ในวันหยุดนักขัตฤกษ์

วัน เวลาที่เปิดสอนฟรี จะประกาศในเว็บไซต์ www.banramthai.com

 

สอนรำไทย ฟร  วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2556

เวลา 10.00 น.-11.30 น. รำไทยสำหรับเด็กเล็ก  - เพลงรำอวยพร

เวลา 13.00 น.-15.30 น. รำไทยสำหรับเด็กโต และผู้ใหญ่  - เพลงรำถวายพระพร

สมัครเรียน โดย ส่งอีเมล์ถึงครูพร banramthai@hotmail.com หัวข้อ " เรียนรำไทยฟรี "
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์


สถานที่เรียน บ้านรำไทย ดอนเมือง   
แผนที่บ้านรำไทย