สอนรำไทยชาวต่างชาต

Thai dance class for foreigners

สอนรำไทยผู้บริหาร Coca-Cola Southeast Asia Services Co.,Ltd. จากทั่วโลกสอนรำไทยเฉพาะกิจนอกสถานที่

 

สอนรำไทยเฉพาะกิจที่บ้านรำไทย ดอนเมือง