ฉุยฉายนาฏศิลป์
        ฉุยฉายนาฏศิลป์ เป็นการแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ จากสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์กรุงเทพ  ในบทเพลงจะพรรณนาถึงความอ่อนช้อยสวยงามของลีลานาฏศิลป์ไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติอย่างหนึ่ง เป็นชุดที่สวยงาม น่าชมและแปลกตาอีกชุดหนึ่ง  ใช้แสดงได้ในทุกโอกาส ทุกงาน การแต่งกาย ถ้ารำนางจะแต่งเหมือนฉุยฉายวันทอง หรือถ้ารำพระ จะแต่งเหมือนฉุยฉายพราหมณ์
       ฉุยฉายเอย เจ้าสวยสำอางค์ทั่วสรรพางค์กาย
  เยื้องยาตรเจ้านาฏกรกราย สมเชื้อสายแห่งนาฏศิลป์
  จะฟ้อนจะรำ ช่างงามหนักหนา
  ท่วงทีลีลา เลิศศิลปิน
       แม่ศรีเอย แม่ศรีนาฏศิลป์
  งามดังกินริน โบยบินเวหา
  สองเนตรคมขำ ยิ่งล้ำมฤคา
  ชม้ายชายตา ยวนอุราจริงเอย