รำฉุยฉายเบญกายแปลง

     รำฉุยฉายเบญกายแปลง เป็นลีลาการร่ายรำของตัวนางเบญกาย บุตรีของพิเภกพญายักษ์ ซึ่งเป็นน้องของทศกัณฐ์ ครั้งหนึ่งทศกัณฐ์วางอุบายที่จะล่อลวงพระรามว่านางสีดาตายเสียแล้ว จึงใช้ให้เบญกายแปลงเป็นสีดา ด้วยเหตุนี้จึงให้กำเนิดชุดนาฏศิลป์ที่งดงาม คือ ฉุยฉายเบญกายแปลง
      บทร้องประกอบการรำ ปรากฏอยู่ในบทคอนเสิร์ต พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ เป็นครั้งแรกในชุดตับนางลอย
     กระบวนการลีลาท่ารำสันนิษฐานว่า หม่อมครูท่านต่างๆ ของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ เป็นผู้คิดประดิษฐ์ขึ้น และถ่ายทอดสืบต่อมา
     ดนตรีประกอบการแสดง ใช้วงปี่พาทย์บรรเลง

 
  ฉุยฉายเอย จะเข้าไปเฝ้าเจ้าก็กรีดกราย
  เยื้องย่างเจ้าช่างแปลงกาย ให้ละเมียดละม้ายสีดานงลักษณ์
  ถึงพระรามเห็นทรามวัย จะฉงนพระทัยให้อะเหลื่ออะหลัก
  อรชรเอย อรชรอ้อนแอ้น
  เอวขาแขนแมน แม้นเหมือนกินรี
  ระทวยนวยนาฏ วิลาสจรลี
  ขึ้นประสาทมณี เฝ้าพระปิตุลาเอย