รำเชิญพระขวัญ
        รำเชิญพระขวัญ เป็นการแสดงชุดหนึ่งที่ประกอบในละครเรื่อง "น่านเจ้า" ซึ่งประพันธ์โดย ฯพณฯ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ต่อมาได้นำมาใช้ในการแสดงเบิกโรง หรือรำอวยพรทั่วไป
  ขวัญเจ้าเอย ขวัญเอย มาสู่องค์เอย (ซ้ำ)
  ขอเชิญพระขวัญ เมื่อวันเดือนเพ็ญ
  ให้อยู่ร่มเย็น อย่าหนีไปไหน
  ขวัญเจ้าเอย ขวัญเอย ขวัญเจ้าอย่าเลยไปไกล
  อย่าเที่ยวจนเพลิน อย่าระเหินระหก
  อย่ามัวชมนก อย่ามัวชมไม้
  ขอเชิญขวัญเจ้า รีบเข้าสู่กาย
  อย่าลี้หนีหาย เลยพระขวัญเจ้าเอย