การแสดงนอกสถานที่

นักเรียนทุกคนจะได้แสดงผลงานนอกสถานที่ในงานและโอกาสต่างๆ และได้รับใบเกียรติบัตร

เกียรติบัตรงานวันแม่ ปี 2554 ที่ หน้าศาลฎีกา


เกียรติบัตรงานวันแม่ ปี 2554 ที่สวนสยาม



 

เกียรติบัตรจากงานกาชาด ปี 2554


 

เกียรติบัตรจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม งานวันมาฆบูชา ปี 2554



 

เกียรติบัตร งานวันเด็กปี 2554 ที่สวนสยาม


 

เกียรติบัตรจากมูลนิธิ 5 ธันวา งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "5 ธันวามหาราช" ปี 2553


 

เกียรติบัตร งานตานก๋วยสลากชาวเหนือ ปี 2553

 

เกียรติบัตรจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม งานวันวิสาขบูชา ปี 2553

 

เกียรติบัตรจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม งานวันมาฆบูชา ปี 2553

 

เกียรติบัตรจากมูลนิธิ 5 ธันวา งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ" ปี 2553