ใบเกียรติบัตร

นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้แสดงบนเวทีจริง และได้รับใบเกียรติบัตร

ใบเกียรติบัตรงานวันวิสาขบูชา แสดงวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ สนามกีฬาหัวหมาก