www.banramthai.com

   น้องเบลล์ ชญาณี ประทักษิณกวิน ตัวแทนประเทศไทย คนที่ 22 เป็นทูตวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ไทย-จีน
   เดินทางไปประกวดมิสไชนิส อินเตอร์เนชั่นแนล เพเจ้นท์ 2015 ณ ฮ่องกง  โดยไทยทีวีสีช่อง 3

กลับเข้าสู่หน้าแรก www.banramthai.com