ผลงานน้องบีญ่า

งานประกวด Talent Kids Contest 2013 ณ เสนาเฟส

งานประกวด หนูน้อยสงกรานต์ 2557 ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว

งานประกวด หนูน้อยสงกรานต์ 2558 ณ ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง

งานประกวด หนูน้อยสงกรานต์ 2558 ณ โรงพยาบาลศิริราช

งานมหกรรม รองเมือง เรืองยิ้ม จัดโดย สสส.กลับเข้าสู่หน้าแรก www.banramthai