www.banramthai.com

รับงานแสดง

รับงานแสดงทั่วไป งานประชุม งานต้อนรับ-เลี้ยงส่ง งานเกษียณอายุ งานแต่งงาน รำแก้บน รำหน้าไฟ 
ติดต่อ ครูพร 08-6068-5523


ระบำกินรีร่อน รำวง

งานเลี้ยงต้อนรับชาวต่างชาติ ณ โรงแรมบันยันทรี สาทร
วันที่ 22 สิงหาคม 2562

กลับเข้าสู่หน้าแรก www.banramthai.com