บ้านรำไทย ดอนเมือง (www.banramthai.com)

รำบายศรีสู่ขวัญ

        เป็นการแสดงถึงพิธีกรรมความเชื่อของชาวอีสาน เพื่อเป็นการเรียกขวัญหรือสิ่งที่เป็นสิริมงคล เข้ามาสู่ผู้ร่วมพิธีนั้น ๆ ปัจจุบันอาจใช้แสดงในงานทั่วไป
          มาเถิดเย้อ  มาเย้อขวัญเอย มาเย้อขวัญเอย
  หมู่ชาวเมืองมา เบื้องขวานั่งส่ายลาย เบื้องซ้ายนั่งเป็นแถว
  ยอพระขวัญไม้จันทร์เพริศแพรว ขวัญมาแล้วมาสู่คิงกลม
  เกศเจ้าหอมลอยลม ทัดเอื้องชวนชมเก็บเอาไว้บูชา
  ยามฝนพรำเจ้าอย่าแข็ง แดดร้อนแรงเจ้าอย่าครา
  อยู่ที่ไหนจงมา รัดด้ายไชยามาคล้องผ้าแพรกระเจา
  อย่าเพลินเผลอ มาเย้อขวัญเอย มาเย้อขวัญเอย
  อยู่แดนดินใด หรือฟ้าฟากใด ขอให้มาเฮือนเฮา
  เผืออย่าคิดอาลัยสู่เกา ขออย่าเว้าขวัญเจ้าจะตรม
  หมอกน้ำค้างพร่างพรม ขวัญอย่าเพลินชมป่าเขาลำเนาไพร
  เชิญไล้ทาประทินกลิ่นหอม ดมพยอมให้ชื่นใจ
  เหล่าข้าน้อยแต่งไว้ ร้อยพวงมาลัยจะคล้องให้สวยรวย

 

ท่ารำจาก...บ้านรำไทย ดอนเมือง (www.banramthai.com)

ท่าออก  ก้าวเท้าขวา ย่อตัวมือทั้งสองจีบหงายด้านขวา

 

ม้วนจีบเป็นวง พร้อมกับยืดตัวขึ้น ลักษณะเขย่งปลายเท้าแล้ววาง เอียงขวา

ก้าวเท้าซ้าย จีบหงายด้านซ้าย เอียงซ้าย

 

ปล่อยจีบเป็นวง เอียงซ้าย ทำเช่นนี้สลับซ้าย-ขวา จนจบทำนอง

มือซ้ายตั้งวงด้านหน้า มือขวาจีบคว่ำ เอียงซ้าย ประเท้าซ้ายยกขึ้น

 

วางเท้าซ้ายด้านหน้า มือขวาปล่อยจีบเป็นวงสูง เอียงขวา มือซ้ายจีบส่งหลัง

นั่งคุกเข่า มือวางบนตัก
มาเถิดเย้อ
มาเย้อขวัญเอย มาเย้อขวัญเอย
มือทั้งสองจีบหงายข้างขวา เอียงขวา ม้วนจีบเป็นวงพร้อมกับสะดุ้งตัวขึ้น
เปลี่ยนมาจีบแล้วม้วนเป็นวงด้านซ้าย สลับกันสี่ครั้ง
หมู่ชาวเมืองมา มือทั้งสองยกขึ้นโบกด้านซ้าย เอียงขวา
เบื้องขวานั่งส่ายลาย มือขวาชี้วาดทางขวา มือซ้ายวางบนหน้าขาซ้าย เอียงซ้าย
เบื้องซ้ายนั่งเป็นแถว มือซ้ายชี้วาดทางซ้าย มือขวาวางบนหน้าขาขวา เอียงขวา
ยอพระขวัญ
มาอันเพริศแพรว
มือทั้งสองยกขึ้นตั้งวงกลาง เอียงซ้าย แล้วกลับมาเอียงขวา
ตั้งเข่าขวา ลุกขึ้นยืน
ขวัญมาแล้ว ก้าวเท้าซ้ายเอียงซ้าย มือขวาวางทาบมือซ้ายด้านหน้า เอียงซ้าย
มาสู่คิงกลม เท้าขวาก้าวข้าง กระดกเท้าซ้าย มือทั้งสองไขว้ทาบอก เอียงซ้าย

เกศเจ้าหอมลอยลม

 

ทัดเอื้องชวนชม

วางเท้าซ้ายลงหลัง มือซ้ายจีบล่อแก้วด้านขวา เอียงขวา

เลื่อนจีบล่อแก้วมาตั้งวงด้านซ้าย เอียงซ้าย

 

เก็บเอาไว้บูชา เท้าซ้ายก้าวข้าง กระดกเท้าขวา พนมมือด้านซ้าย เอียงขวา

ยามฝนพรำเจ้าอย่าแคลง

 

 

แดดร้อนแรงเจ้าอย่าครา

เท้าขวาวางหลัง ก้าวเท้าซ้าย มือทั้งสองจีบปรกข้างเอียงซ้าย

 

ก้าวเท้าขวา มือทั้งสองจีบปรกข้างเอียงขวา

อยู่ที่ไหนจุ่งมา มือทั้งสองจีบคว่ำเอียงซ้าย ม้วนมือขึ้นแล้วปล่อยจีบเป็นโบก เอียงขวา

รัดด้าย

 

ไชยา

มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาจีบด้านซ้าย เอียงซ้าย

 

เลื่อนมือขวามาตั้งวงบน มือซ้ายจีบด้านขวา เอียงขวา

มาคล้องผ้าแพรกระเจา รวมเท้า มือทั้งสองจีบปรกหน้า เลื่อนจีบลงมา ปล่อยจีบแล้ววางมือบนหน้าขา พร้อมยืดยุบ

ก้าวเท้าขวา มือทั้งสองจีบล่อแก้วเข้าหาตัวด้านซ้าย เอียงขวา

 

ม้วนจีบล่อแก้วขึ้นเป็นวง

 

 

ก้าวเท้าซ้าย มือทั้งสองจีบล่อแก้วหงายต่ำด้านขวา เอียงซ้าย

 

ม้วนจีบล่อแก้วขึ้นเป็นวง

 

มือซ้ายตั้งวงด้านหน้า มือขวาจีบคว่ำ เอียงซ้าย ประเท้าซ้ายยกขึ้น

 

วางเท้าซ้ายด้านหน้า มือขวาปล่อยจีบเป็นวงสูง เอียงขวา มือซ้ายจีบส่งหลัง

นั่งคุกเข่า มือวางบนตัก
อย่าเพลินเผลอ มือขวาตั้งวงระดับชายพก ส่ายมือเล็กน้อย มือซ้ายจีบส่งหลัง เอียงซ้าย
มาเย้อขวัญเอย
มาเย้อขวัญเอย
มือทั้งสองจีบหงายข้างขวา เอียงขวา ม้วนจีบเป็นวงพร้อมกับสะดุ้งตัวขึ้น
เปลี่ยนมาจีบแล้วม้วนเป็นวงด้านซ้าย สลับกันสองครั้ง
อยู่แดนดินใด ตั้งเขาซ้ายแล้วลุกขึ้น มือขวาชี้ด้านขวา มือซ้ายจีบส่งหลัง เอียงซ้าย เหลื่อมเท้าขวาแล้วประเท้าขวา วิ่งซอยไปทางขวา หมุนรอบตัวเอง กลับมาด้านหน้า
หรือฟ้าฟากไกล ก้าวเท้าขวา มือซ้ายชี้วาดด้านบน มือขวาจีบส่งหลัง เอียงขวา ย่อแล้ววิ่งไปทางซ้ายหมุนรอบตัวเอง กลับมาด้านหน้า
ขอให้มาเฮือนเฮา ก้าวเท้าขวา มือขวาวางทาบมือซ้ายด้านหน้า เอียงขวา
เหนื่อยอย่าคิดอาลัยสู้เขา ก้าวเท้าซ้าย มือขวาตั้งวงด้านหน้าระดับชายพก ส่ายมือเล็กน้อย มือซ้ายจีบส่งหลัง เอียงซ้าย
ขออย่าเว้า ก้าวเท้าขวา มือซ้ายชี้ที่ปาก มือขวาจีบส่งหลัง เอียงขวา
ขวัญเจ้าจะตรม มือทั้งสองจีบคว่ำม้วนปล่อยจีบ แล้ววางไขว้ที่หน้าขา เอียงซ้าย
หมอกน้ำค้างพร่างพรม ก้าวเท้าซ้าย มือทั้งสองจีบปรกข้าง เอียงซ้าย
ขวัญอย่าเพลินชม
ป่าเขาลำเนาไพร
ก้าวเท้าขวา มือซ้ายยกขึ้นโบกด้านซ้าย มือขวาแบหงายด้านข้าง เอียงขวา ย่อตัวแล้ววิ่งซอยไปทางซ้ายรอบตัวเอง กลับมาด้านหน้า
เชิญไหลทาประทิน
กลิ่นหอม
นั่งตั้งเข่าซ้าย มือซ้ายแขนตึงวางบนเข่า มือขวาจีบที่ข้อมือซ้าย เอียงซ้าย ลากจีบขึ้นมาที่แขน เอียงขวา
ดมพยอม มือซ้ายจีบคว่ำด้านข้าง มือขวาจีบส่งหลัง เอียงซ้าย
ให้ชื่นใจ ก้าวเท้าขวา มือซ้ายจีบระดับจมูก มือขวาจีบส่งหลัง
เหล่าข้าน้อยแต่งไว้ มือซ้ายแบมือหงาย มือขวาชี้ที่มือซ้าย

ร้อยพวง

 

มาลัย

มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาจีบด้านซ้าย เอียงซ้าย

 

เลื่อนมือขวามาตั้งวงบน มือซ้ายจีบด้านขวา เอียงขวา

จะคล้องให้สวยรวย รวมเท้า มือทั้งสองจีบปรกหน้า เลื่อนจีบลงมา ปล่อยจีบแล้ววางมือบนหน้าขา พร้อมยืดยุบ

ก้าวเท้าขวา มือทั้งสองจีบหงายแล้วม้วนขึ้นเป็นวง เอียงขวา

ก้าวเท้าซ้าย พนมมือ

จังหวะเท้า จะเขย่งยืดยุบเหมือนท่าออก

ท่าจบ ย่อตัวก้าวไขว้เท้าขวาเอียงขวา มือทั้งสองจีบหงายระดับอก เอียงขวา

ยืดตัวขึ้นก้าวไขว้เท้าซ้าย ย่อตัวเอียงซ้าย มือพนมระดับอกปลายนิ้วชี้ออก