บ้านรำไทย ดอนเมือง (www.banramthai.com)

รำอวยพรอ่อนหวาน

           รำอวยพรอ่อนหวาน เป็นการแสดงที่ประดิษฐ์ท่ารำและเนื้อร้องขึ้นใหม่ ใช้ทำนองเพลงสร้อยสนตัด
ซึ่งมีความไพเราะอ่อนหวาน และท่ารำที่งดงาม ใช้แสดงในโอกาสมงคลทั่วไป 
มีเนื้อร้องดังนี้

  อำนวยพรอ่อนหวานประสานศัพท์ ร้องรับบรรเลงเพลงประสม
  ทั้งร่ายรำงามตาน่าชม สุขสมอารมณ์รื่นชื่นฤดี
  ทุกข์โศกโรคภัยไม่บีทา ทั้งสมมาตรปรารถนาในทุกที่
  สบโชคโภคทรัพย์นับทวี เจริญศรีเกียรติยศปรากฏเทอญ

ท่าออก

ท่ารำจาก...บ้านรำไทย ดอนเมือง (www.banramthai.com)


หันตัวมาทางด้านซ้าย มือซ้ายวงลักษณะหงาย มือขวาตั้งวงระดับเดียวกัน เอียงซ้าย ประเท้าขวา ซอยเท้าหันไปทางด้านขวา

เท้าซ้ายก้าวข้าง เอียงซ้าย ก้าวขวา กระทุ้งเท้าซ้าย มือซ้ายวงสูง มือขวาจีบคว่ำแขนตึงด้านข้าง เอียงขวา เท้าซ้ายวางหลัง ประเท้าขวาเอียงซ้าย แล้วก้าวเท้าขวา ประเท้าซ้าย เอียงขวา พร้อมกับลดวงซ้ายลงมาเป็นวงล่าง มือขวาปล่อยจีบเป็นแบหงาย อยู่ระดับเดียวกับวงล่าง ซอยเท้าหันมาด้านซ้าย ซอยเท้าหันมาด้านซ้าย ทำท่าเหมือนกันสลับด้านซ้ายขวา

ซอยเท้ามาด้านหน้า ถอนเท้าขวา มือทั้งสองวงหน้า แล้วเปลี่ยนมือขวาจีบคว่ำ เอียงซ้าย ประเท้าซ้าย

ยกเท้าซ้ายวางข้างหน้า มือขวาวาดขึ้นปล่อยจีบแล้วตั้งวงสูง มือซ้ายจีบส่งหลัง เอียงขวา


ท่าพักนาง ถอนเท้าขวา มือทั้งสองจีบคว่ำแล้วปล่อยจีบ เอียงขวา เหลื่อมเท้าซ้าย มือซ้ายวางทาบที่หน้าขาซ้าย มือขวาจีบหงายวางทาบที่หน้าขาซ้าย เอียงซ้าย
อำนวยพร ก้าวเท้าขวา มือทั้งสองแบหงายยกขึ้น เอียงขวา
อ่อนหวาน ก้าวเท้าซ้ายมือซ้ายจีบคว่ำ มือขวาตั้งวงด้านหน้า ปล่อยจีบมือซ้ายเป็นวงขึ้นไปแตะที่แก้ม มือขวาเป็นวงที่สะโพก ยืดยุบตามจังหวะ
ประสานศัพท์ ถ้ารำเป็นคู่
คนซ้าย เท้าขวาก้าวข้าง เอียงขวา มือขวาจีบปรกข้าง มือซ้ายวงล่าง เลื่อนจีบขึ้นตั้งวงบน มือซ้ายจีบหงายชายพก กระดกเท้าซ้าย เอียงซ้าย
คนขวา : เท้าซ้ายก้าวข้าง เอียงซ้าย มือซ้ายจีบปรกข้าง มือขวาวงล่าง เลื่อนจีบขึ้นตั้งวงบน มือขวาจีบหงายชายพก กระดกเท้าขวา เอียงขวา
ร้องรับ ถ้ารำเป็นคู่
คนซ้าย : วางเท้าซ้ายลงหลัง ถอนเท้าขวา ย้ำเท้าซ้ายด้านหน้า มือขวาชี้ที่ปาก มือซ้ายจีบส่งหลัง เอียงซ้ายหนึ่งจังหวะ แล้วเอียงขวาหนึ่งจังหวะ

คนขวา :
วางเท้าขวาลงหลัง ถอนเท้าซ้าย ย้ำเท้าขวาด้านหน้า มือซ้ายชี้ที่ปาก มือขวาจีบส่งหลัง เอียงขวาหนึ่งจังหวะ แล้วเอียงซ้ายหนึ่งจังหวะ
บรรเลง ถ้ารำเป็นคู่
คนซ้าย :
เท้าซ้ายก้าวข้าง เอียงซ้าย มือทั้งสองจีบคว่ำด้านซ้าย แล้วยกขึ้นจีบต่อศอก กระดกเท้าขวา เอียงขวา แล้ววางเท้าขวาด้านหลัง เอียงซ้าย แล้วเอียงขวาตามจังหวะ
คนขวา : เท้าขวาก้าวข้าง เอียงขวา มือทั้งสองจีบคว่ำด้านขวา แล้วยกขึ้นจีบต่อศอก กระดกเท้าซ้าย เอียงซ้าย แล้ววางเท้าซ้ายด้านหลัง เอียงขวา แล้วเอียงซ้ายตามจังหวะ
เพลงประสม เท้าขวาก้าวข้างเล็กน้อย ย่อตัวเอียงขวา มือตั้งวงระดับชายพก ยืดตัวขึ้นก้าวเท้าซ้ายไขว้ มือจีบไขว้ทาบที่อก เอียงซ้าย ย่อ ยืดตัวแล้ววิ่งไปทางขวารอบตัวเอง กลับมาด้านหน้า
ท่าพักนาง ถอนเท้าขวา มือทั้งสองจีบคว่ำแล้วปล่อยจีบ เอียงขวา เหลื่อมเท้าซ้าย มือซ้ายวางทาบที่หน้าขาซ้าย มือขวาจีบหงายวางทาบที่หน้าขาซ้าย เอียงซ้าย

ทั้งร่ายรำ


งามตา

หันด้านขวาเท้าขวาก้าวข้าง มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาจีบคว่ำแขนตึงด้านข้าง เอียงซ้าย ประเท้าซ้าย แล้ววิ่งซอยเท้ามาด้านซ้าย

เท้าซ้ายก้าวข้าง มือขวาตั้งวงบน มือซ้ายจีบคว่ำแขนตึงด้านข้าง เอียงขวา ประเท้าขวา แล้ววิ่งซอยเท้ามาด้านหน้า

ก้าวเท้าขวา มือขวาวงระดับสะโพก มือซ้ายจีบใกล้วง ยืดยุบและลักคอตามจังหวะ
น่าชม มือซ้ายตั้งวง มือขวาจีบหงาย ประเท้าขวาวางลง มือซ้ายแบมือออกด้านข้าง มือขวาจีบส่งหลัง เอียงขวา

สุขสม

อารมณ์รื่น


ก้าวเท้าซ้าย มือจีบล่อแก้วหงาย ไขว้กันระดับอก
ม้วนจีบล่อแก้วขึ้น เป็นวงล่อแก้ว ยืดยุบ 5 จังหวะ

ชื่นฤดี เท้าขวาก้าวข้างเล็กน้อย ย่อตัวเอียงขวา มือตั้งวงระดับชายพก ยืดตัวขึ้นก้าวเท้าซ้ายไขว้ มือซ้ายจีบที่อก มือขวาจีบส่งหลัง เอียงซ้าย ย่อ ยืดตัวแล้ววิ่งไปทางขวารอบตัวเอง กลับมาด้านหน้า
ท่ารับ : เท้าซ้ายก้าวข้าง เอียงซ้าย ก้าวขวา กระทุ้งเท้าซ้าย มือซ้ายวงระดับชายพก มือขวาจีบคว่ำแขนตึงด้านข้าง เอียงขวา เท้าซ้ายวางหลัง ประเท้าขวาเอียงซ้าย แล้วก้าวเท้าขวา ประเท้าซ้าย เอียงขวา พร้อมกับลดวงซ้ายลงมาเป็นวงล่าง มือขวาปล่อยจีบเป็นแบหงาย อยู่ระดับเดียวกับวงล่าง ซอยเท้าหันมาด้านซ้าย ซอยเท้าหันมาด้านซ้าย ทำท่าเหมือนกันสลับด้านซ้ายขวา
ทุกข์โศก ก้าวเท้าขวา มือไขว้กันวางที่หน้าขา
โรคภัย ก้าวเท้าซ้าย มือขวาชี้วาดไปทางขวา มือซ้ายจีบส่งหลัง เอียงซ้าย
ก้าวเท้าขวา มือขวาวงระดับสะโพก มือซ้ายจีบใกล้วง ยืดยุบและลักคอ 3 จังหวะ
ไม่บีทา ถอนเท้าขวาหันตัวด้านขวา เหลื่อมเท้าซ้าย มือขวาจีบหงายชายพก มือซ้ายวงแขนตึงส่ายเล็กน้อย
ทั้งสมมาตร ก้าวเท้าขวา มือทาบกันด้านหน้า เอียงขวา
ปรารถนา

ประเท้าขวา มือซ้ายจีบคว่ำด้านข้าง เอียงซ้าย วางเท้าขวาด้านหน้า มือซ้ายยกขึ้นตั้งข้อมือ มือขวาจีบส่งหลัง เอียงขวา

มือซ้ายวาดเป็นวงบน เอียงซ้าย แล้วเอียงขวา


ในทุกที่ มือซ้ายชี้ เอียงขวา ประเท้าซ้ายแล้วซอยเท้าวิ่งไปทางซ้าย รอบตัวเองกลับมาด้านหน้า
ท่าพักนาง ถอนเท้าขวา มือทั้งสองจีบคว่ำแล้วปล่อยจีบ เอียงขวา เหลื่อมเท้าซ้าย มือซ้ายวางทาบที่หน้าขาซ้าย มือขวาจีบหงายวางทาบที่หน้าขาซ้าย เอียงซ้าย

สบโชค
โภคทรัพย์

ก้าวเท้าขวา มือทั้งสองจีบคว่ำ เอียงซ้าย
มือยกขึ้นเป็นวงบัวบาน กระดกเท้าซ้าย

ประเท้าซ้ายเอียงขวา เท้าซ้ายวางหลัง ประเท้าขวา เอียงซ้าย


นับทวี

 

ก้าวเท้าขวา มือขวาหงาย มือซ้ายจีบคว่ำแล้วยกขึ้นลักษณะแบก มือขวาตั้งวงแขนยาวตึง เอียงขวา

 

เจริญศรี

 

เกียรติยศ

ก้าวเท้าซ้าย มือซ้ายหงาย มือขวาจีบคว่ำแล้วยกขึ้นลักษณะแบก มือซ้ายระดับวงหน้า เอียงซ้าย

ก้าวเท้าขวา มือขวาหงาย มือซ้ายจีบคว่ำแล้วยกขึ้นลักษณะแบก มือขวาระดับวงหน้า เอียงขวา ประเท้าซ้ายเอียงขวา เท้าซ้ายวางหลัง ประเท้าขวา เอียงซ้าย


ปรากฏเทอญ ก้าวเท้าขวา กระดกเท้าซ้าย พนมมือระดับอก ปลายนิ้วแยกออก
ท่ารับ : จังหวะเท้าเหมือนท่ารับตอนแรก เปลี่ยนที่มือซ้ายจีบคว่ำแล้วยกขึ้นปล่อยจีบเป็นแบหงาย มือขวาวงแขนตึงด้านข้าง ทำสลับกันซ้ายขวาจนจบทำนอง
ซอยเท้ามาด้านหน้า ถอนเท้าขวา มือทั้งสองวงหน้า แล้วเปลี่ยนมือขวาจีบคว่ำ เอียงซ้าย ประเท้าซ้าย ยกเท้าซ้ายวางข้างหน้า มือขวาวาดขึ้นปล่อยจีบแล้วตั้งวงสูง มือซ้ายจีบส่งหลัง เอียงขวา


สอดสร้อยมาลาวิ่งไปหยิบพาน ไหว้สี่ทิศ เริ่มด้านขวาก่อน

ไหว้ครบสี่ทิศแล้ว มือซ้ายถือพาน ก้าวเท้าขวาเอียงขวา มือขวาหยิบดอกไม้โปรย ก้าวเท้าซ้าย มือขวาถือพานเอียงซ้าย มือซ้ายหยิบดอกไม้โปรย มือซ้ายถือพาน ก้าวเท้าขวาเอียงขวา มือขวาหยิบดอกไม้โปรย สอดสร้อยมาลาเข้าเวที

มือซ้ายถือพาน ก้าวเท้าขวาเอียงขวา มือขวาหยิบดอกไม้โปรย ก้าวเท้าซ้าย มือขวาถือพานเอียงซ้าย มือซ้ายหยิบดอกไม้โปรย มือซ้ายถือพาน ก้าวเท้าขวาเอียงขวา มือขวาหยิบดอกไม้โปรย

มือขวาจีบคว่ำเอียงซ้าย ปล่อยจีบตั้งวงบนเอียงขวา